/ / Analiza STEP i jej znaczenie w rozwoju firmy

Analiza STEP i jej znaczenie w rozwoju firmy

Dzisiaj jest duża liczbatechniki, pozwalające prawidłowo zaplanować strategię marketingową przedsiębiorstwa, zarówno przy wchodzeniu na nowe rynki zbytu, jak i przy zwiększaniu produkcji. Jednym z najważniejszych elementów każdego badania rynku jest analiza STEP, która zbiera informacje o głównych czynnikach środowiska zewnętrznego, które bezpośrednio wpływają na populację, jej preferencje i możliwości biznesowe.

Analiza STEP przedsiębiorstwa jest dla niego niezwykle potrzebna,ponieważ bez uwzględnienia środowiska zewnętrznego nie ma sensu mówić o obiektywności badań na rynku towarów i usług. Dlatego wiele lat temu wiodący zachodni marketerzy uznali tę analizę za istotny czynnik przy uwzględnieniu ogólnego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Nazwa tej analizy pochodzi od skrótu angielskiego STEP, a raczej od pierwszych wielkich liter, które oznaczają następujące czynniki środowiskowe:

  • Czynniki społecznie istotne społecznie;
  • Technologicznie Technicznie istotne czynniki;
  • Ekonomiczne Istotne czynniki;
  • Czynniki polityczne.

Ważne jest, aby zrozumieć, że analiza STEP nie jest łatwapozwala na uwzględnienie czynników zewnętrznych, ale także przypisuje je do kategorii obszarów, na które firma nie ma wpływu. Powinny być brane pod uwagę i wykorzystywane do własnych celów. Jako przykład można przytoczyć sytuację, w której McDonalds był w momencie otwarcia swojego pierwszego biura w Moskwie. Wtedy ogromna większość ludzi, choć słyszeli o tej sieci barów z przekąskami na całym świecie, nigdy nie widziała czegoś podobnego. Właśnie dlatego pierwszego dnia otwarcia nastąpiło duże poruszenie, aw McDonalds po raz pierwszy w historii powstała ogromna kolejka. Sytuację tę wyraźnie charakteryzuje fakt, że firma nie w pełni uwzględniała aspekty społeczne i polityczne, ponieważ na przestrzeni poradzieckiej otwarcie pierwszej amerykańskiej restauracji wyglądało jak prawdziwe święto. Ogólnie rzecz biorąc, ten boom trafił do firmy tylko z korzyścią, jednak zmusił marketerów do przyjęcia bardziej odpowiedzialnego podejścia do dalszego planowania swojej strategii, aby uniknąć dalszych kolejek w przyszłości.

Analiza STEP pozwala wykorzystać szereg zalet, dzięki którym przedsiębiorstwo może skutecznie konkurować i prowadzić działalność handlową i gospodarczą. A więc są to zalety:

- podczas pracy z czynnikami STEP zarówno lider, jak i jego podwładni zaczynają nie tylko mówić o środowisku zewnętrznym, ale także stopniowo zaczynają o tym myśleć;

- kolektyw rozwija kulturę rozliczania różnych czynników środowiska zewnętrznego, w wyniku czego istnieje wizja środowiska zewnętrznego i makrofaktów;

- w wyniku analizy czynników zewnętrznych analityk marketingowy buduje obraz ich całościowej percepcji;

- w procesie myślenia o środowisku zewnętrznym wPrzez długi czas pracownicy firmy rozwijają stabilny nawyk zwracania uwagi na czynniki zewnętrzne, a nie wewnętrzne.

Analiza STEP jest dość prosta, jednakNajważniejsze w tym biznesie jest wypracowanie właściwego podejścia do ogólnej analizy środowiska zewnętrznego. Dzięki systematycznemu podejściu pracownicy działu marketingu opracowują wspólną wizję perspektywy przedsiębiorstwa i oceniają jego działania pod kątem osiągnięcia możliwych rezultatów. Analiza STEP na przykładzie przedsiębiorstwa pozwala na identyfikację silnych i słabych czynników wpływu, za pomocą których można zaplanować taktyczne i strategiczne działania dla bliskiego i długofalowego rozwoju firmy. Wyjaśnia to dużą popularność analizy STEP w nowoczesnych firmach.

</ p>>
Czytaj więcej: